3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Wotofo Serpent Mini .

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Wotofo Serpent Elevate χωρητικότητας 3.5ml.

2,90 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Voopoo Maat Tank χωρητικότητας 6.5ml.

2,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vaporesso Veco χωρητικότητας 2ml.

4,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vaporesso Sky Solo χωρητικότητας 8ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vaporesso NRG SE χωρητικότητας 3.5ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vaporesso NRG SE Mini χωρητικότητας 2ml.

2,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vaporesso Forz χωρητικότητας 4.5ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vaporesso Estoc Mega χωρητικότητας 4.5ml.

4,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vapefly Galaxies χωρητικότητας 5ml.

2,90 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vapefly Galaxies MTL Kit χωρητικότητας 2ml.

3,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vapefly Brunhilde χωρητικότητας 8ml.

4,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vapefly Alberich χωρητικότητας 2ml.

3,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vandy Vape Kylin V3 χωρητικότητας 6ml.

4,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vandy Vape Kylin  χωρητικότητας 6ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Vandy Vape Kylin Mini V2 χωρητικότητας 5ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Uwell Crown Mini χωρητικότητας 2ml.

2,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Steamcrave Aromamizer V1.5 χωρητικότητας 4.5ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Smok TFV9 & TFV8 Big Baby χωρητικότητας 6.5ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Smok TFV8 X Baby χωρητικότητας 4ml.

2,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Smok TFV8 Baby V2 χωρητικότητας 3ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Smok TFV8 Baby χωρητικότητας 3ml.

3,00 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον Smok TFV12 χωρητικότητας 8ml.

6,50 

Ανταλλακτικό τζαμάκι για τον QP Design Juggerknot χωρητικότητας 2ml.